Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

16. Neděle v mezidobí

Farní zpravodaj ke stažení

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Kaple sv. Jiří


Kostelík sv. Jiří, čili jak se všeobecně odedávna nazývá >>Moravská kaple<<, dlužno míti za nejstarší v Litovli, ovšem nikoliv v nynější podobě. Jak známo, byl vystavěn pány z Vlašimi pro příslušníky vyznání kališnického, ze kterého povstala v Litovli bratrská sekta. Karlem starším z Vlašimi byl zde již roku 1472 ustanoven český kazatel.

Stavba kostelíka sv. Jiří jest po stránce architektonické velmi cenná a zajímavá, jelikož se nám dodnes uchovala v původní podobě pozdní gotiky. Má síťovou klenbu se značně sploštělými žebry, z nichž první a poslední svorník měl tvar znaku erbovních pánů z Vlašimě a znak města Litovle. Po obou stranách bylo malováno 17 znaků šlechtických.

V hrobce pod kostelíkem pochovávali se význačnější a zámožnější občané, tak jako v kostele u sv. Marka měli svoji hrobku hodnostáři, učitelé a faráři.

P. Miroslav Bambuch dne 15. 10. 2017

Napsali a řekli o kapli: