Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

11. Neděle v mezidobí

Farní zpravodaj ke stažení

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Úvod


"Projekty uskutečněné ve farnosti Litovel" byly podpořeny grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Norska, Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Nadace ČEZ, Města Litovel a obce Červenka.

Oprava fasády fary


Oprava fasády fary, je financována z dotačního titulu "Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházející se na území památkových rezervací a památkových zón" v Olomouckém kraji

dále z dotace z rozpočtu Města Litovel a z finančních prostředků Římskokatolické farnosti Litovel

Rekonstrukce kaple sv. Jiří


Projekt "Rekonstrukce gotické kaple svatého Jiří a jejího mobiliáře" byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Norska a spolufinancován městem LitovelOlomouckým krajem.Dotace od Nadace ČEZ


Římskokatolická farnost Litovel se stará o majetek i v okolních obcích. Snahou farnosti je zajistit i důstojný vzhled kostela svatého Alfonse v Července. Kostel byl postaven v roce 1862. V poslední době došlo ke značnému poškození vnitřních omítek soklu vlivem vlhkosti stavby. Díky získané dotaci od Nadace ČEZ ve výši 391 536 Kč a příspěvku od Obce Červenka ve výši 80 tisíc Kč, dokončila farnost v měsíci březnu 2016 projekt Sanace stěn interiéru kostela sv. Alfonse v Července. Odvlhčením došlo k významné záchraně objektu a zamezení chátrání budovy. Dokončením realizace projektu opravy místní památky je připraven kostel k dalším nezbytným korkům opravy - výmalby interiéru, která se uskutečním v měsíci srpnu - říjnu tohoto roku. Opravený kostel svatého Alfonse v Července přispěje významným způsobem ke zlepšení občanské vybavenosti v Mikroregionu Litovelsko.