Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

24. Neděle v mezidobí

Farní zpravodaj ke stažení

září 2019

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Pravidelné adorace

Adorace

Adorace probíhají každé úterý od 20 do 21h v kostele sv. Marka v Litovli.

Dále také každý první pátek od 17 do 18h přede mší svatou (zároveň se zpovídá).

Změny sledujte v ohláškách.

Modlitba ve stáří

Aktivity


Modlitba ve stáří - sv. František Sáleský

Aktivity

Modlitba ve stáří

     Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a

jednoho dne budu starý.

     Chraň mě před domněnkou, že musím při

každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

     Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do

pořádku záležitosti druhých.

     Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný

pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.

     Zdá se mi, že je škoda z přemíry

moudrosti nerozdávat ale ty, Pane, víš,

že bych si rád udržel pár svých přátel.

     Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své

nemoci a obtíže.

     Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste

rok od roku.

     Netroufám si prosit, abys mi dal dar

s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mne trpělivě je snášet.

     Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší

jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

    Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak jen

možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

     Nauč mě u jiných odhalovat nečekané

schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.

     Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si

stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám bojím

se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.

Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

     Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě

mohu měřit s mladými.

     Teď už cítím a uznávám, že již toho nejsem

schopen.  Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.

      Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne,

tomu narostou křídla jako orlovi“.

     Dej mému srdci sílu, abych život přijal

tak, jak jej ty řídíš.

     Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou,

ne jako odcházející, ale jako

vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.

     A k tomu dej mi všechnu sílu srdce.

Amen.          František Saleský (1567)