Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

13. Neděle v mezidobí

Farní zpravodaj ke stažení

září 2019

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Litovel!

Rozvrh hodin Náboženské výchovy

Výuka náboženství

Výuka náboženství začíná na všech školách po 26. září


ZŠ Jungmannova

 1. třída - pátek 12.15 - 13.00 hod.
 2. třída - středa 12.15 - 13.00 hod.
 3. třída - pátek 13.10 - 13.55 hod.
 4. třída - středa 13.10 - 13.55 hod.
 5. třída - pátek 14.00 - 14.45 hod.


ZŠ Vítězná

 1. - 5. třída - čtvrtek 13.00 - 13.45 hod.


ZŠ Červenka

 1. - 3. třída - pondělí 13.00 - 13.45 hod.

4. - 5. třída - pondělí 13.45 - 14.30 hod.


Náboženství na faře pro 2. stupeň a nižší gympl

6. - 9. třída - čtvrtek 14.10 - 14.55 hod.

6. - 9. třída - čtvrtek 15.30 - 16.15 hod.


Přihláška na náboženství

vyplněné vhazujte do schránky na faře

Prihlaska_nabozenstvi 2021.pdf

Historie naší farnosti

Aktuality

Farnost Litovel se nachází v malebné krajině Litovelského Pomoraví 19 km severozápadně od Olomouce. Historie farnosti sahá k počátkům města Litovle, které bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno na královské. Od této doby je farnost nedílnou součástí života města a na jejím majetku jsou znatelné historické etapy, kterými město prošlo. Nejstarší vrstva, a to románská byla odkryta při archeologickém průzkumu barokního farního kostela sv. Marka uskutečněném v rámci jeho generální opravy v letech 1998 až 2001. Významnou etapou v historii města byla také výstavba kostela Filipa a Jakuba v roce 1692, který byl později barokizován. Římskokatolická farnost Litovel je tvořena městskými částmi města Litovel a obcemi Chořelice, Rozvadovice, Tři Dvory a Červenka.


Mezi hlavní aktivity v současné době patří:

 1. Duchovní služba pro občany - zajištění bohoslužeb
 2. Práce s dětmi a mládeží - výuka náboženství, pořádání letních pobytových táborů, mimoškolní aktivity jako např. zpěv, výuka hraní na různé hudební nástroje, výtvarné práce, sportovní akce atd.
 3. Programy pro rodiny - víkendové pobyty pro rodiny, poutní zájezdy, víkendy pro tatínky s dětmi, společenské večery a další
 4. Péče o seniory - organizování pomoci pro starší občany, např. podpora činnosti místní charity, setkávání a přednášky pro seniory atd.
 5. Aktivity v oblasti kultury - pořádání koncertů duchovní hudby apod.