Je pátek, 22.září 2017, 22:37 hod. Farnost Litovel
Vítejte na stránkách farnosti Litovel
fotka

Farnost Litovel se nachází v malebné krajině Litovelského pomoraví 19 km severozápadně od Olomouce. Historie farnosti sahá k počátkům města Litovle, které bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno na královské. Od této doby je farnost nedílnou součástí života města a na jejím majetku jsou znatelné historické etapy, kterými město prošlo. Nejstarší vrstva, a to románská byla odkryta při archeologickém průzkumu barokního farního kostela sv. Marka uskutečněném v rámci jeho generální opravy v letech 1998 až 2001. Významnou etapou v historii města byla také výstavba kostela Filipa a Jakuba v roce 1692, který byl později barokizován. Římskokatolická farnost Litovel je tvořena městskými částmi města Litovel a obcemi Chořelice, Rozvadovice, Tři Dvory a Červenka.

Mezi hlavní aktivity v současné době patří:
1) Duchovní služba pro občany - zajištění bohoslužeb
2) Práce s dětmi a mládeží - výuka náboženství, pořádání letních pobytových táborů, mimoškolní aktivity jako např. zpěv, výuka hraní na různé hudební nástroje, výtvarné práce, sportovní akce atd.
3) Programy pro rodiny - víkendové pobyty pro rodiny, poutní zájezdy, víkendy pro tatínky s dětmi, společenské večery a další
4) Péče o seniory - organizování pomoci pro starší občany, např. podpora činnosti místní charity, setkávání a přednášky pro seniory atd.
5) Aktivity v oblasti kultury - pořádání koncertů duchovní hudby apod.

OHLÁŠKY:

24. Neděle v mezidobí
 

_____________________Poslední aktualizace 18.9.2017

TOPlist

Návštěvy od 2.11.2008