Je pátek, 22.září 2017, 22:37 hod. Farnost Litovel
Vítejte na stránkách farnosti Litovel
fotka

Společenství modliteb matek u nás ve farnosti


Něco málo úvodem

Modlitby matek byly založeny v roce 1995v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítili touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. Modlitby matek se rozšířili do více než 80 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. Následně vznikla komunita Solace (Útěcha), jejíž součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry.

Jak se zapojit

V naší farnosti se scházejí maminky ke společným modlitbám již více než 10 let. Za tu dobu se naše modlitební skupinky různě proměnily, stále však v modlitbách vytrváváme a radujeme se ze vzájemného povzbuzení a vyslyšených proseb. Scházíme se 1x týdně.

Aktuálně jsou u nás činné tři skupinky, které se scházejí ve čtvrtek

• v 9.00 hod (kontakt B. Dušková)
• v 16.00 hod v Litovli (kontakt O. Baračníková, P. Soldánová)
• v 17.00 hod na Července (kontakt pí. Jurečková)


Na čase a místě setkání je možné se domluvit podle potřeb maminek.

Je však dobré stanovenou hodinu pravidelně dodržovat, protože je to čas, kdy nás Ježíš očekává, aby nás zahrnul svými milostmi.
Na vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím. Modlíme se podle brožurky Modlitby matek, která je jednotná pro všechny maminky na celém světě. Společenství je otevřené i pro maminky z jiných církví a kultur.

Pokud máte ve svém srdci touhu více se modlit za své děti a přidat se do některého ze stávajících společenství nebo si založit vlastní modlitební skupinku, můžete se obrátit

na Olgu Barančíkovou – tel. 733118834 nebo Pavlu Soldánovou – tel. 776091468

nebo přímo na národní koordinátorku: Markéta Klímová, tel. 774618822, Hnutí Modlitby matek, P.O. Box 400, 602 00 Brno 2 www.modlitbymatek.cz, e-mail: hnuti-mm@email.cz

Modlitební triduum
Jedenkrát za čtvrt roku se maminky po celém světě sjednocují, aby se společně tři dny modlily za duchovní spojení a na jednotné úmysly. Tedy ne za svoje děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí.

Pátek je dnem, kdy se máme postit a odprošovat za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem.

A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat za všechno, co nám v životě dopřál.

K této společné modlitbě je zvána celá farnost.

Děti víry

Skupinka Dětí víry se schází každou 1. středu v měsíci v době od 15.00 – 16.00 hod v Mateřském centru Rybička. Je určena pro děti předškolního věku, které zde mohou způsobem sobě vlastním poznávat Ježíše a učit se mu odevzdávat své radosti i starosti.
Kontakt: Tereza Soldánová (tel. 770105504), Markéta Soldánová ( tel. 734355722)

Příslib pro matky, modlící se za své děti a vnoučata:
„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ (Jer. 31, 16-17)
.

OHLÁŠKY:

24. Neděle v mezidobí
 

_____________________


Poslední aktualizace 18.9.2017

TOPlist

Návštěvy od 2.11.2008