Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

11. Neděle v mezidobí

Farní zpravodaj ke stažení

září 2019

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Cyklovandr 3. - 5. července

Život farnosti

Mariánská pouť na Července

Život farnosti

Tříkrálová sbírka On-line

Život farnosti


Biřmování a příprava ke svátostem jako je křest a první sv. přijímání

Život farnosti

Zdravím všechny zájemce o přijetí svátostí

jako je křest dospělých, či dospívajících, svaté přijímání a biřmování. Svátost křesťanské dospělosti.


Příprava bude rozdělena do dvou skupin.

  1. Středoškoláci - vždy každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci, po večerní mši svaté
  2. Pracující, vysokoškoláci a jiní, vždy každou druhou a čtvrtou středu vždy po večerní mši svaté


První příprava pro středoškoláky bude v pátek 11. října

a první příprava pro pracující a ostatní bude ve středu 9. října


Přihlášky jsou zde na webu, či vzadu v kostele.

Vyplněné vhazujte do schránky u fary.


Na setkání se těší o. Miroslav Bambuch

v případě dotazů volejte 731 402 149


01 Přihláška k biřmování1.doc

Báseň - Zastavit se v tichu

Život farnosti

Martin Jan Stránský: Pozor, IQ dětí se snižuje. A mohou za to sociální sítě

Život farnosti


Zpravodaj 2019

Zpravodaj

Společenství modliteb matek

Modlitby matek

Něco málo úvodem

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítili touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. Modlitby matek se rozšířily do více než 80 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. Následně vznikla komunita Solace (Útěcha), jejíž součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry.


Jak se zapojit

V naší farnosti se scházejí maminky ke společným modlitbám již více než 10 let. Za tu dobu se naše modlitební skupinky různě proměnily, stále však v modlitbách vytrváváme a radujeme se ze vzájemného povzbuzení a vyslyšených proseb. Scházíme se 1x týdně.


Aktuálně jsou u nás činné tři skupinky, které se scházejí ve čtvrtek.


  • v 9.00 hod (kontakt B. Dušková)
  • v 16.00 hod v Litovli (kontakt O. Baračníková, P. Soldánová)
  • v 17.00 hod na Července (kontakt pí. Jurečková)


Na čase a místě setkání je možné se domluvit podle potřeb maminek.


Je však dobré stanovenou hodinu pravidelně dodržovat, protože je to čas, kdy nás Ježíš očekává, aby nás zahrnul svými milostmi.


Na vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím. Modlíme se podle brožurky Modlitby matek, která je jednotná pro všechny maminky na celém světě. Společenství je otevřené i pro maminky z jiných církví a kultur.


Kontakt

Pokud máte ve svém srdci touhu více se modlit za své děti a přidat se do některého ze stávajících společenství nebo si založit vlastní modlitební skupinku, můžete se obrátit na Olgu Barančíkovou - tel. 733 118 834, Pavlu Soldánovou - tel. 776 091 468 nebo přímo na národní koordinátorku Markétu Klímovovou - tel. 774 618 822, Hnutí Modlitby matek, P.O. Box 400, 602 00 Brno 2. Web: www.modlitbymatek.cz, e-mail: hnuti-mm@email.cz


Příslib pro matky, modlící se za své děti a vnoučata:

Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ (Jer. 31, 16-17)

Farní zpravodaj za rok 2018

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2017

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2016

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2015

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2014

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2013

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2012

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2011

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2010

Zpravodaj

Farní zpravodaj za rok 2009

Zpravodaj

Farní zpravodaj v roce 2008

Zpravodaj

Pozor --- Výuka katolického náboženství 2020/2021

Výuka náboženství

ZŠ Červenka

Náboženství každé pondělí

3. 4. třída -12:30

1. 2. 5.třída - 13:15


Náboženství začíná 5. října


ZŠ Vítězná

1. až 5. třída - Čtvrtek - 13:00 - 13:45

Náboženství začíná 1. října


ZŠ Jungmannova

1. a 2. třída - Středa - 13:00 - 13:45

3. a 4. třída - Pátek - 13:00 - 13:45

5. třída - Čtvrtek na faře 14.10

Náboženství začíná 30. září


Náboženství na faře bude rozděleno do dvou skupin s ohledem na jiné aktivity dětí.


1. skupina - 6. až 9. třída - Čtvrtek - 14:10 - 14:55

2. skupina - 6. až 9. třída a středoškoláci - Čtvrtek - 15:30 - 16:15

Náboženství začíná 1. října


Prihlaska_nabozenstvi 2020.pdfFarní knihovna

Knihovna

Knihy je možné si zapůjčit přímo v kostele na stolku. Prosím zapište se na přiložený list, a při vrácení knihy se zase odepište.


Důvěřujeme vám