Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

Slavnost Ježíše Krista Krále

Farní zpravodaj ke stažení

září 2019

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Litovel!

Akce ve farnosti se ruší

Aktuality

Drazí farníci,


aktuální epidemiologická situace je na 4 stupni, to znamená, že na bohoslužbách může být 20 lidí.

Až bude 3 stupeň, bude od následující neděle, obnoven, provoz ve svých obvyklých časech.

Po telefonické domluvě je možné individuální udělování svátostí. Tel. 731 402 149


Sledujte prosím web farnosti pro aktuální informace.

Děti víry 4+

Děti víry

10 výročí založení církevní mateřské školky Svatojánek

Aktivity


Pozor --- Výuka katolického náboženství 2020/2021

Výuka náboženství

ZŠ Červenka

Náboženství každé pondělí

3. 4. třída -12:30

1. 2. 5.třída - 13:15


Náboženství začíná 5. října


ZŠ Vítězná

1. až 5. třída - Čtvrtek - 13:00 - 13:45

Náboženství začíná 1. října


ZŠ Jungmannova

1. a 2. třída - Středa - 13:00 - 13:45

3. a 4. třída - Pátek - 13:00 - 13:45

5. třída - Čtvrtek na faře 14.10

Náboženství začíná 30. září


Náboženství na faře bude rozděleno do dvou skupin s ohledem na jiné aktivity dětí.


1. skupina - 6. až 9. třída - Čtvrtek - 14:10 - 14:55

2. skupina - 6. až 9. třída a středoškoláci - Čtvrtek - 15:30 - 16:15

Náboženství začíná 1. října


Prihlaska_nabozenstvi 2020.pdfSbírka na kostel

Aktuality

Sbírky v měsíci květnu a červnu


21. června - pravidelná měsíční sbírka na kostel

31. května - sbírka na církevní školy

24. května - sbírka na sdělovací prostředky

Historie naší farnosti

Aktuality

Farnost Litovel se nachází v malebné krajině Litovelského Pomoraví 19 km severozápadně od Olomouce. Historie farnosti sahá k počátkům města Litovle, které bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno na královské. Od této doby je farnost nedílnou součástí života města a na jejím majetku jsou znatelné historické etapy, kterými město prošlo. Nejstarší vrstva, a to románská byla odkryta při archeologickém průzkumu barokního farního kostela sv. Marka uskutečněném v rámci jeho generální opravy v letech 1998 až 2001. Významnou etapou v historii města byla také výstavba kostela Filipa a Jakuba v roce 1692, který byl později barokizován. Římskokatolická farnost Litovel je tvořena městskými částmi města Litovel a obcemi Chořelice, Rozvadovice, Tři Dvory a Červenka.


Mezi hlavní aktivity v současné době patří:

  1. Duchovní služba pro občany - zajištění bohoslužeb
  2. Práce s dětmi a mládeží - výuka náboženství, pořádání letních pobytových táborů, mimoškolní aktivity jako např. zpěv, výuka hraní na různé hudební nástroje, výtvarné práce, sportovní akce atd.
  3. Programy pro rodiny - víkendové pobyty pro rodiny, poutní zájezdy, víkendy pro tatínky s dětmi, společenské večery a další
  4. Péče o seniory - organizování pomoci pro starší občany, např. podpora činnosti místní charity, setkávání a přednášky pro seniory atd.
  5. Aktivity v oblasti kultury - pořádání koncertů duchovní hudby apod.