Římskokatolická farnost Litovel

Římskokatolická farnost Litovel

Náměstí svobody 676/2 Litovel 784 01

Ohlášky ke stažení

6. Neděle velikonoční

Farní zpravodaj ke stažení

září 2019

Dotace farnosti

Více informací najdete zde.

Adopce píšťal sv. Marek

Adoptujte si píštalu zde.


TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Litovel!

Rytířský tábor Mezi Kříži MMXXI

Mládež

Tábor je pro kluky holky od 9-17 let.

https://rytirskytabor.cz/


Postní krabička - pomocník pro potřebné

Aktuality


Vstupujeme do doby postní, každý

máme nějaké očekávání, odhodlání ke změně nebo zřeknutí se požitků. Může to být

např. prohloubení vzdělávání ve víře, „detox“ od světa

sociálních sítí a médií, abstinence od alkoholu či kouření. Charita nabízí již

11. rokem projekt Postní almužny. Je to malá krabička – pokladnička, ale

prostřednictvím více malých krabiček, jdou dělat veliké, velmi pěkné a

milosrdné skutky lásky pro člověka v nouzi.

Z dětství si vzpomínám na

pěknou hračku – byl to kaleidoskop, který vytvářel nádherné obrazy barevných

střípků a bylo možné jej měnit do mnoha podob. Tak je tomu i s Postní almužnou.

Díky vybraným prostředkům (mohou to být drobné částky), můžeme pomáhat

potřebným a měnit jejich mnohdy smutné osudy. Můžeme jít i dál, být všímaví ke

svému okolí, upozornit na strádání člověka a oslovit pracovníka Charity

Šternberk, nejlépe pastoračního asistenta, který může pomoc zprostředkovat.

Jak začít? Vezměte si krabičku

domů a střádejte do ní, třeba to, co jste záměrně nekoupili nebo si odřekli.

Vytvořte tak svůj vlastní barevný kaleidoskop a představte si za ním, třeba

mladou početnou rodinu, která nemá na zaplacení nutných potřeb pro děti nebo

momentálně splátku svých závazků, nebo staršího seniora, kterému chybí na

doplatky léků, osobu bez přístřeší, která nemá zimní obuv. Zaneste krabičku i

svým přátelům, kteří kvůli pandemii nebo z jiných příčin do kostela nemohou.

Jsme sice uzavření v našich domovech, ale neuzavírejme svá srdce. Na

Květnou neděli přineste postničky zpět do kostela nebo do Charity. Získané

prostředky předává farnost Charitě Šternberk. Pak již nastupuje práce

pastoračního asistenta, většinou ve spolupráci sociálního pracovníka. Pomoc pro

potřebné probíhá formou finančního nebo věcného daru. Dále je zde také prostor

pro pastorační rozhovor a povzbuzení.

Charita Šternberk v letošním

roce vstoupila do 30. roku své existence. Poslání ke službě pomoci potřebným

můžeme společně naplňovat. Děkujeme Vám.

Termíny tábora pro mladší i starší děti

Mládež


Drazí rodiče,


přihlašování na letní tábory je v plném proudu!

Kapacita prvního turnusu byla velmi rychle naplněna. Děkujeme za váš zájem. Přihlásit děti na tento turnus už můžete jen jako náhradníky na daný e-mail.


Jestli ale máte dítě na druhém stupni, tak neváhejte a klikejte! :)


V případě dotazů se obracejte na hlavní vedoucí jednotlivých turnusů. 


Tábor pro děti 1.stupně - kapacita naplněna
Tábor pro děti 2. stupně - 
A ještě malé překvapení! Jak to vypadá u nás na táborech? Koukněte na video! :)